16.1.2017

Nabídka vzdělávacích akcí

Laici:

 • Kurzy první pomoci a neodkladné resuscitace
 • Obsluha Automatického externího defibrilátoru
 • Řešení reálných modelových situací

 

Pedagogičtí pracovníci:

 • Kurz první pomoci a neodkladné resuscitace
 • Akreditace MŠMT

 

Odborníci:

 • Proškolení zdravotnického personálu v neodkladné resuscitaci dle platných postupů ERC s využitím AED
 • Zajištění dýchacích cest
 • Zajištění PŽK v ordinaci praktického lékaře

 

Studenti:

 • Výuka první pomoci či předmětu dle studijního plánu dle akreditace
 • Vedení odborných seminářů praktické výuky
 • Zkouška z teorie a praktická zkouška

 

Další vzdělávací akce:

 • Teambuildingové akce – pro firmy, kolektivy či skupiny – výuka první pomoci se současným nácvikem týmové práce
 • První pomoc v bojových podmínkách v součinnosti s AČR
 • Vzdělávání PČR a HZS včetně JSDH

 

Pro informace nás prosím kontaktujte na info@fresponder.cz.

Naši pracovníci jsou profesionálové z řad odborníků ve zdravotnictví se zaměřením na přednemocniční péči, krizové plánování, urgentní a intenzivní péči v nemocnici a bojovou medicínu. Jsme schopni zajistit vzdělávání laiků, pedagogů, studentů a také odborníků.